શપથવિધિ / ગુજરાતનું મંત્રીમંડળ : 14.75 કરોડની સૌથી વધુ સંપત્તિ આ મંત્રી પાસે, જાણો સૌથી વધુ કોણ ભણેલું

Who are The new Ministers gujarat cabinet? Know Their Age, Wealth, Educational Qualifications

ગુજરાત રાજ્યને આજે નવું મંત્રીમંડળ મળ્યું છે ત્યારે જુઓ રાજ્યના મંત્રીઓમાં કોણ કેટલું ભણેલું છે અને કેટલી સંપત્તિ ધરાવે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ