વિશેષતા / વ્હાઈટ હાઉસના એ બંકરમાં લઈ જવાયા હતા ટ્રમ્પને કે જ્યાં પરમાણું હુમલો પણ નિષ્ફળ જાય છે, આ છે બંકરની ખાસિયત

white house bunker no effect nuclear bomb attack america violence in washington donald trump george floyd

19 વર્ષ પછી કોઈ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિને તેના સલામત બંકર પર લઈ જવામાં આવ્યા હતા. અમેરિકામાં બ્લેક સિવિલિયન જ્યોર્જ ફ્લોયડની હત્યા પછી વ્હાઇટ હાઉસની સામે હિંસક ટોળા એકઠા થયા હતા. આને કારણે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને વ્હાઇટ હાઉસના બંકર પર લઈ જવામાં આવ્યા હતા. વર્ષ 2001 માં અમેરિકા પર 9/11 ના હુમલા પછી રાષ્ટ્રપતિને વ્હાઇટ હાઉસના બંકર પર લઈ જવામાં આવ્યા હતા. આ બંકરને પ્રેસિડેંશિયલ ઇમરજન્સી ઓપરેશન્સ સેન્ટર (PEOC) કહેવામાં આવે છે. આના પર પરમાણુ હુમલાની પણ કોઈ અસર થતી નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ