ફફડાટ / ગાયોની જમીન પર વડોદરામાં બનાવી દેવાયું વ્હાઇટ હાઉસ: સિટી સર્વેમાં NA પણ કરાવી લીધી, જમીન માફિયાઓ હવે ભયભીત

 White house built on cow land in Vadodara: City survey also got NA, land mafias are now scared

વડોદરામાં વાઘોડીયા રોડ પર આવેલી એક જમીન પર ભૂમાફિયા દ્વારા કબ્જો કરી લીધો છે. ત્યારે આ બાબતે વાઘોડીયામાં સરકારી જમીન પર કબ્જો કરનાર સામે લેન્ડ ગ્રેબીંગનો ગુનો દાખલ થતા ભૂમાફિયાઓમાં ફફડાટ ફેલાઈ જવા પામ્યો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ