ચેતવણીરૂપ કિસ્સો / ચાલુ ચાર્જિંગે ગેમ રમતા મોબાઇલમાં થયો બ્લાસ્ટ, કિશોરની 3 આંગળી અને અંગૂઠો તૂટી ગયો

While charging, a mobile phone playing game exploded, breaking 3 fingers and thumb of a teenager.

મહીસાગરના ભમરીયાનો એક બાળક જે ધોરણ 11 માં અભ્યાસ કરે છે. મોબાઈલ ચાર્જીંગમાં હતો છતાં હાથમાં મોબાઈલ રાખ્યો તે ધડાકા ભેર ફાટ્યો હતો.અને બાળકની હાથની આંગળીના ટેરવા ઉડી ગયા

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ