હેલ્થ / સફેદ કે બ્રાઉન? કયા ચોખા સ્વાસ્થ્ય માટે છે બેસ્ટ, જાણો નિષ્ણાંત પાસેથી

which rice is healthy brown or white?

આપણા દેશમાં ચોખાને પસંદ કરતા લોકોની સંખ્યા કરોડોમાં છે. દક્ષિણ ભારતમાં તેને રોટલી કરતાં વધુ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ