હેલ્થ ટિપ્સ / કઇ TEA આપની માટે સૌથી બેસ્ટ? જુઓ કઇ રીતે હાઇ બીપી-લૉ બીપી દર્દીને ચા થશે મદદરૂપ

which is the best tea for high blood pressure and which tea is good for low bp

જો તમારું બીપી લો રહે છે તો તેના માટે ચા ના અલગ ઓપ્શન છે અને જો તમારું બીપી હાઈ રહે છે તો તમારા માટે ચા ના એકદમ અલગ વિકલ્પ છે. જાણો ક્યારે કઈ ચા પીવી જોઈએ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ