રાજકોટ / સરકાર નિર્ણય કરે કે ન કરે, બાળકોને શાળાએ મોકલવાનું બંધ કરો: IMAની લોકોને અપીલ 

Whether the government decides or not, stop sending children to school: IMA appeals to people

કોરોનાના વધતા સંક્રમણ વચ્ચે રાજકોટમાં IMAની બેઠક  મળી હતી. આ બેઠકમાં કોરોના ટેસ્ટિંગ તેમજ અન્ય મુદ્દે ચર્ચા થઈ હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ