ટ્રેડ વૉર / અમેરિકા વિરૂદ્ધ એકજૂથ થયાં ભારત અને ચીન, ક્યાં અને કેમ?

Where india and china are on the same page and against US

વેપારિક મુદ્દા પર ભારત અને ચીનનું એકમત થવું એ તો આશ્ચર્યની વાત છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનાં વ્યાપારિક મુદ્દાઓમાં 'અમેરિકા ફર્સ્ટ'ની પોલીસીથી ચીનની સામે એક મોટો પડકાર ઉભો થઇ ગયો છે અને બંને દેશોની વચ્ચે શરૂ વ્યાપારિક વાર્તાની સકારાત્મક દિશામાં જવાનો કોઇ જ સંકેત નથી મળી રહ્યો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ