લાભ / 10.75 કરોડ ખેડૂતોને મળ્યા 1.15 લાખ કરોડ રૂપિયા, આગળનો હપ્તો લેવા માટે ફટાફટ કરાવો રજીસ્ટ્રેશન 

When will the seventh installment of PM Kisan scheme

સરકારે બુધવારે કહ્યું કે, પીએમ ખેડૂત યોજના હેઠળ 10.75 કરોડથી વધુ ખેડૂતોના ખાતામાં સીધા 1.15 લાખ કરોડ રૂપિયા ટ્રાંસફર કરવામાં આવ્યા છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ