કોરોના વાયરસ / મહારાષ્ટ્રમાં ક્યારે લાગશે લોકડાઉન, કોવિડ ટાસ્ક ફોર્સના ડોક્ટરે જણાવ્યું કે કેવી છે તૈયારી

when will the lockdown take place in maharashtra the doctor of covid task force told that such is the preparation know...

જ્યાં સુધી ગંભીર મામલા હોસ્પિટલમાં દાખલ નથી કરાવવામાં આવતા ત્યાં સુધી કોઈ લોકડાઉન નહીં લાગે. લોકડાઉન હજું એક વિકલ્પ હશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ