યુઝર્સ હેરાન / ગજબ માણસ છે યાર! બાઇક ચોરી ન શક્યો તો પેટ્રોલની ટાંકી ઉઠાવી ગયો શખ્સ, કાંડનો VIDEO થયો વાયરલ

when the bike could not be stolen thief uprooted the oil tank

વીડિયોમાં જોઇ શકાય છે કે બાઈક શોરૂમની બહાર રસ્તામાં સાઈડમાં ઉભી છે. જોઈ શકાય છે કે એક ચોર બાઈકની નજીક પહોંચે છે અને તેના પર હાથ સાફ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ