આસ્થા / પિતૃઓને પ્રસન્ન કરવા પર મળે છે આ સંકેત, ઘરમાં આવે છે સુખ-શાંતિ અને સમૃદ્ધિ

when ancestors are happy happiness prosperity comes in the house

ધાર્મિક માન્યતા છે કે ખાસ તિથિએ પિતૃઓની પૂજા કરવાથી પિતૃઓ પ્રસન્ન થાય છે. તેમની કૃપાથી ઘરમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને ખુશીઓ આવે છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ