ના હોય / આખી દુનિયામાં Whatsapp પ્રાઈવસીનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે ત્યાં ગૂગલ પર એવું દેખાયું કે પોલ ખૂલી ગઈ

WhatsApp's biggest drawback! Anyone can search your profile photo from Google

વૉટ્સઍપ આજકાલ લોકોના જીવનનો ભાગ બની ગયો છે. મહત્વની જરૂરીઆતોમાંની એક જરૂરિયાત વૉટ્સઍપ બની ગયુ છે. વિચારો કે વૉટ્સઍપ ગ્રુપ પર તમે તમારી ઑફીસ ગ્રુપમાં કોઇ જરૂરી ડિટેઇલ શૅર કરો છો અને અચાનક તે ગ્રુપમાં કોઇ અજાણ્યુ વ્યક્તિ એડ થઇ જાય છે તો તે શખ્સને ગ્રુપમાં આવતી દરેક જાણકારીની જાણ થઇ જતી હોય છે બાદમાં તમારા ગ્રુપનું નામ અને પ્રોફાઇલ ફોટોનું એક્સેસ તેને મળી જાય છે. પ્રાઇવેટ જાણકારીઓ ગૂગલને મળી જાય છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ