સેફ્ટી / પ્રાઇવસીને લઇને વૉટ્સઍપ લાવ્યુ નવા ટૂલ્સ, જાણી લો ટ્રિક્સ 

WhatsApp brings new tools for privacy, learn tricks

વૉટ્સઍપે નવા ટુલ્સ બનાવ્યાં જેના કારણે પ્રાઈવસી પોલીસી સુરક્ષિત રહેશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ