ગાંધીનગર / Gujarat Budget: ગુજરાતી ગૃહિણીઓ શું ઈચ્છે છે આ બજેટમાંથી?

What to want in Gujarat Budget housewives

ગુજરાત વિધાનસભામાં આજે ગુજરાતનું બજેટ રજૂ થઈ રહ્યું છે ત્યારે ગૃહિણીઓને આ બજેટથી ઘણી આશાઓ છે. ગૃહિણીઓ ઈચ્છે છે કે, આ બજેટમાં મોંઘવારી અને શાળાની ફી અંગે રાજ્યસરકાર ખાસ સવલત આપે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ