તમારા કામનું / બેંકમાં જોઈન્ટ એકાઉન્ટમાંથી પાર્ટનર હોલ્ડરનું નામ હટાવવા શું કરવું? અહીં ફટાફટ જાણી લો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ

What to do to remove the name of the partner holder from the joint account in the bank Find out the complete process at a...

ક્યારેય પણ કોઈ કારણે તમે પોતાના પાર્ટનર એકાઉન્ટ હોલ્ડરનું નામ જોઈન્ટ બેંક એકાઉન્ટમાંથી હટાવવા માંગો છો તો આ પ્રોસેસ ખૂબ જ સરળ છે. આવો જાણીએ સંપૂર્ણ પ્રોસેસ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ