નામકરણ / 'હું ઇસ્લામને ધર્મ નથી સમજતો', હિંદુ ધર્મ અપનાવ્યા બાદ જુઓ વસીમ રિઝવીએ શું નામ રાખ્યું

what is the new hindu name of wasim rizavi ?

શિયા સેન્ટ્રલ વક્ફ બોર્ડના પૂર્વ ચેરમેન વસીમ રિઝવીએ સનાતન ધર્મ અપનાવી લીધો છે. તે સાથે જ તેમનું નામ પણ બદલાઇ ગયું છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ