રાજનીતિ / નવી સંસદની જરૂરત જ શું છે? બેકાર છે ત્યાં જવું... : ઉદ્ઘાટન પહેલા નીતિશ કુમારનું વિવાદિત નિવેદન

What is the need for a new parliament?, Nitish Kumar's controversial statement before the inauguration

New Parliament Building News: બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારનું વિવાદિત નિવેદન, નવી સંસદની જરૂરત જ શું છે? સરકાર બદલવા માંગે છે જૂનો ઈતિહાસ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ