આ વાત જાણો છો તમે? / શુકનના કવરમાં શા માટે મુકવામાં આવે છે 1 રૂપિયાનો સિક્કો? કારણ છે ખૂબ જ ખાસ

what is the logic behind giving one rupee extra while gifting cash know the reason

ભારતમાં જ્યારે પણ કેશ ગિફ્ટના રૂપમાં કવર આપવામાં આવે છે તેની સાથે 1 રૂપિયાનો સિક્કો જરૂર આપવામાં આવે છે. તેના પાછળનું કારણ જાણો છો તમે? 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ