શિક્ષણ નીતિ / ભણતર અધવચ્ચે છૂટી જાય તો ચિંતા ના કરતાં, મોદી સરકારની નવી એજયુકેશન પોલિસીમાં મળશે આ રાહત

what is the government academic bank of credit

ભારતની નવી એજ્યુકેશન પોલિસીને મંજૂરી મળી તેને આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થયું. મૂળ સ્વરૂપે જોવા જઈએ તો આ એજ્યુકેશન પોલોસીમાં ઘણો બદલાવ લાવવમાં આવશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ