તમારા કામનું / SIP શું છે? જાણો રોકાણના વિકલ્પ તરીકે લોકપ્રિયતા મેળવતા SIP વિશે બધી જાણકારી

What is SIP? Know all about SIP which is gaining popularity as an investment option

વ્યક્તિ ઓછામાં ઓછું 500 રૂપિયાનું રોકાણ કરીને શરૂઆત કરી શકે છે.ણા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ દર વર્ષે તેમના રોકાણકારોને SIP યોગદાન વધારવાની  મંજૂરી આપે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ