માહિતી / PM મોદી જે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક પર પ્રતિબંધની અપીલ કરી રહ્યાં છે તે આખરે શું છે? જાણો કેટલું ખતરનાક

what is Single Use Plastic and why PM modi wants to ban know all about SUP

૨૧મી સદીની શરૂઆતથી જ વિશ્વભરમાં પર્યાવરણનું નિકંદન નીકળવાની ઝડપમાં ભયજનક વધારો થયો છે. આ ઘટનાનાં મુખ્ય વિલનમાંથી એક પ્લાસ્ટિક છે. નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા પ્લાસ્ટિક પર પ્રતિબંધ મુકાય તેવી સંભાવનાઓ વચ્ચે એ જાણવું જરૂરી છે કે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક શું છે, તે કેમ હાનીકારક છે અને સરકારની પ્લાસ્ટિક પ્રતિબંધને લગતી યોજના શું છે?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ