મહત્વનુ / મંકીપોક્સ વાયરસ શા માટે છે ખતરનાક? જાણો લક્ષણોથી લઈ બચવાના ઉપાય સુધીની તમામ માહિતી

 what is monkeypox virus and its sympotms and why it is spreading so fast in the world know about in detail

મંકીપોક્સ વાયરસે દુનિયાભરનાં ડોક્ટરોની ચિંતા વધારી દીધી છે. આ આર્ટિકલમાં જાણો આ ગંભીર રોગના લક્ષણો અને તેનાથી બચવાના ઉપાયો અને શા માટે આટલી ઝડપથી ફેલાય છે તેેનુંં કારણ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ