વિવાદ / શું હોય છે ડિટેન્શન સેન્ટર, કોને રાખવામાં આવે છે અહીં, જાણો શા માટે તેના પર ગરમાયુ છે રાજકારણ

what is detention center in india everything about detention centers in world amid caa 2019 nrc

દેશમાં સીએએ કાયદાના વિરોધની જ્વાળા સળગી રહી છે. તેમાં વળી એનઆરસીનું ઘી હોમાઈ ચૂક્યું છે. આ બધા વચ્ચે દેશમાં ડિટેન્શન સેન્ટર વિશે એક નવા જ વિવાદે જન્મ આપ્યો છે. નાગરિકતા સુધારા કાયદાને સંસદમાં પસાર કરાયા બાદ દેશના અનેક હિસ્સામાં ફાટી નીકળેલી વિરોધની આગ હજુ શમવાનું નામ નથી લઈ રહી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ