મનપાના પરિણામો / ગુજરાતના રાજકીય ઈતિહાસમાં જે અત્યાર સુધી નહોતું બન્યું તે આજે થયું, શું કેજરીવાલનું સપનું પૂરું થશે?

What has not happened so far in the political history of Gujarat has happened today

સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના પરિણામથી એટલું તો સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે, કેજરીવાલની પાર્ટીએ ગુજરાતમાં રાજકીય ભાવિ માટેના પાયા નાખી દિધા છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ