તમારા કામનું / પરિવારના સભ્યના મોત બાદ PAN અને Aadhaar Cardનું શું કરવું? મુશ્કેલીમાં ફસાવ તે પહેલા જાણીલો આ નિયમો વિશે

what happend to pan card and aadhaar card after demise know the detail

શું કોઈના મોત બાદ તેના PAN અને Aadhaar Card બેકાર થઈ જાય છે? 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ