ઈતિહાસ / 30 જાન્યુઆરીની એ સાંજે ગોડસે એ ગોળી મારતા પહેલા શું કહ્યું હતું બાપુને

what godse said to bapu at that evening of 30 january

સરદાર પટેલ સાથે મુલાકાત કર્યાં બાદ પ્રાર્થના સભા તરફ જઈ રહેલા બાપુને નાથુરામ ગોડસે રસ્તામાં જ રોક્યા અને તેણે બાપુને હાથ જોડીને નમન કર્યું

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ