બજેટ 2020 / નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના ગુજરાતને આપી આ મોટી ભેટ, નાણાંમંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કરી જાહેરાત

what for Gujarat in union budget 2020

ભારતના બજેટ 2020માં ગુજરાત માટે ખાસ પેકેજ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ધોળાવીરા, બુલેટ ટ્રેનને અંગે પણ ખાસ પેકેજ જાહેર કરાયા. વળી ગુજરાત મોડેલથી  રાજ્યમાં રક્ષાશક્તિ અને ફોરેન્સિક યુનિવર્સિટીઓ વિકસાવવાની પણ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ