ચર્ચાસ્પદ નિવેદન / 'હમે અભી ભગવાન કા ટેલિફોન નહીં આયા', INDIA ગઠબંધનની બેઠકને લઇ આ શું બોલ્યા ફારૂક અબ્દુલ્લા

What Farooq Abdullah said about the INDIA coalition meeting

Farooq Abdullah Statement News: ફારૂક અબ્દુલ્લાએ કેમ કયું કે, મને લાગે છે કે, તેમને ભગવાન તરફથી સંદેશ મળ્યો છે કે, તેઓ આટલી બધી બેઠકો જીતશે. અમને ભગવાન તરફથી ફોન આવ્યો નથી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ