અજીબ ટ્રેન્ડ / પીરિયડનું લોહી ચહેરા પર લગાડતી મહિલાઓને જોઈને કમકમા આવી જશે, જાણો તેમને આવું કેમ સૂઝ્યું

What experts say about the viral trend of using menstrual blood for facials

સોશિયલ મીડિયામાં મહિલાઓ એક અજીબ પરંતુ ગંદો ટ્રેન્ડ શરુ થયો છે જેમાં મહિલાઓ ચહેરો ચમકાવવા પીરિયડના લોહીનો ઉપયોગ કરી રહી છે.

Loading...