લાલ 'નિ'શાન

ધર્મ / મંદિરમાંથી પ્રસાદ રૂપે હાર-ફૂલ મળે તો એનું શું કરવું જોઇએ?

what to do with the flower you get from temples with the prasada

સામાન્ય રીતે મંદિરમાં પૂજા કરવા જતા લોકોને આપણે ભગવાનને ફૂલ-હાર ચઢાવતા જોયા છે. ક્યારેક દર્શન કરનારને પૂજારી એ હાર-ફૂલ આપે છે. મંદિરથી મળેલા હાર-ફૂલ નિર્માલય કહેવામાં આવે છે. એનું પણ એક ખાસ મહત્વ હોય છે. ઘરમાં રાખવા અથવા વિસર્જિત કરવા ગ્રંથોમાં અલગ અલગ રીત જણાવી છે.

Loading...
Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ