ટ્રીટમેન્ટ / હેર સ્મૂધનિંગ કે સ્ટ્રેટનિંગ, જાણો શું છે વધુ સારુ?

what is better hair smoothening or hair straightening

હેક્ટિક લાઇફ સ્ટાઇલમાં મોટાભાગે લોકો પાસે વાળની સંભાળ લેવાનો સમય જ નથી હોતો. સિલ્કી અને શાઇની હેરની ઇચ્છામાં લોકો પાર્લરમાં જઇ વિવિધ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ કરાવે છે. ડ્રાઇ અને ફ્રિઝી હેરને ઠીક કરવા મોટા ભાગે લોકો સ્ટ્રેટનિગં અપનાવે છે. જ્યારે અન્ય કેટલાક લોકો સ્ટ્રેટ હેર ટ્રેન્ડ ફોલો કરવા પણ હેરને સ્ટ્રેટ કરાવે છે. પણ ઘણીવાર પ્રશ્ન ઉભો થાયા છે કે સ્ટ્રેટનિંગ ખરેખર હેર માટે સાચી ટ્રીટમેન્ટ છે. અથવા સ્મૂધનિંગ પણ કરાવી શકીએ છીએ? ચાલો અહીં જાણીએ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ