આવશ્યક / ભારતમાં ટ્રાફિકનાં રૂલ્સ તોડવા પર કેટલો થઈ શકે દંડ? જાણો RTOના A TO Z તમામ નિયમો

what are the traffic rules in india how much fine have to be paid for breaking rules

એવા ટ્રાફિક નિયમોની હંમેશા જરૂર પડે છે, જે ડ્રાઈવરને પોતાની કાર અને દ્વિચક્રીવાળા વાહનને સુરક્ષિત અને જોખમ વગરના પર્યાવરણમાં ચલાવવાની સુવિધા આપે છે. ડ્રાઈવિંગમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવી રાખવા માટે કડક નિયમોની જરૂર પડે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ