પ્રસંશનીય કામગીરી / સુરતમાં જે કામ ભાજપ વર્ષો સુધી નહોતું કરી શક્યું તે AAPના નેતાઓએ કરી દેખાડ્યું

What AAP could not do for years in Surat was done by AAP leaders

સુરતના પૂર્ણા વિસ્તારમાં આવેલી ખાડીમાં આપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ, નગરસેવકો અને કાર્યકરોએ જાતે ખાડીમાં ઉતરી સફાઈનો આરંભ કર્યો હતો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ