ફાઈનલનું દુખ / મેચ જોઈને ઘેર આવીને પંખે લટક્યો યુવાન, વર્લ્ડ કપમાં ભારતની હાર ન જિરવી શક્યો

West Bengal: 23-year-old Dies by Suicide After India's Loss in World Cup Final

વર્લ્ડ કપમાં ભારતનો પરાજય એક યુવાન સહન ન કરી શક્યો અને તેણે આપઘાત કરીને મોતને વ્હાલું કરી દીધું હતું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ