અલગ દુનિયા / સમુદ્રમાંથી મળ્યો ખતરનાક જીવ કે દુનિયા અચંબિત, પાણીની નીચે એલિયન્સની દુનિયા?

weirdest creatures to wash ashore deep sea monsters and white sharks without liver

એવું કહેવામાં આવે છે કે હજી પણ મોટાભાગનું દરિયાઈ જીવન અજાણ્યુ છે અને માણસ ફક્ત મહાસાગરોના એક ભાગથી પરીચિત છે. દરિયાની નીચેનું વિશ્વ કોઈ સાયન્સ ફિક્શન ફિલ્મ જેવુ છે.

Loading...
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ