રાજકીય લડાઈ / એક એક મતનું વજન: માત્ર 12036 વોટના કારણે હિમાચલમાં ભાજપના હાથમાંથી જઈ સત્તા, વાંચો સમીકરણ

Weight of one vote: Power slips away from BJP in Himachal due to just 12036 votes, read equation

હિમાચલ પ્રદેશમાં ચૂંટણી એવી રાજકીય લડાઈ હતી જ્યાં દરેક મતે નવી સરકારના ભાવિને ઘડવામાં ભૂમિકા ભજવી હતી.રાજ્યને કેટલીક વિધાનસભા બેઠકો પર 60 અને 382 મતોથી જીત-હાર થઈ છે.

Loading...