નિવેદન / ગ્લોબલ માર્કેટમાં બંધ કરી દઇશું ઓઇલ સપ્લાય: અમેરિકાના પ્રસ્તાવ પર રશિયાની ચીમકી, શું કરશે ભારત? 

We will stop oil supply in the global market: Russia's reaction to America's proposal

અમે તે દેશોને તેલ આપવાનું બંધ કરી દઈશું જે કિંમતની મર્યાદા નક્કી કરવામાં અમેરિકાનું સમર્થન કરે છે: અલીપોવ 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ