તમારા કામનું / પુરુષોમાં નપુંસકતા લાવી શકે છે હાઈ કૉલેસ્ટ્રોલ, આવી ભૂલ કરતાં હોય તો ચેતી જજો

ways to lower bad cholesterol quickly to avoid erectile dysfunction in men

શરીરમાં કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ વધવાનો સંબંધ સીધી રીતે તમારી જીવનશૈલી સાથે જોડાયેલો હોય છે. કોલેસ્ટ્રોલ બે પ્રકારના હોય છે, ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ અને બેડ કોલેસ્ટ્રોલ. બેડ કોલેસ્ટ્રોલને ખૂબ ખરાબ માનવામાં આવે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ