બેદરકારી / અમદાવાદના ઈન્ક્મટેક્ષ બ્રિજમાં મોટી બેદરકારી, ગાંધીજીની પ્રતિમા પર પડી રહ્યો છે પાણીનો ધોધ

Loading...
Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ