સમસ્યાનું સમાધાન / હવેથી અમદાવાદ એરપોર્ટના રન-વે પર નહીં ભરાય પાણી, ઓટોમેટિક થઇ જશે વરસાદી પાણીનો નિકાલ, જુઓ કેવી રીતે

Water will not fill on the runway of Ahmedabad airport

અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એરપોર્ટ પર હવે વરસાદી પાણી નહીં ભરાય, એરપોર્ટ પર પાણીના નિકાલ માટેની વ્યવસ્થા કરાઈ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ