ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત

VTV Reality check / શહેરમાં ઠેક ઠેકાણે ઝળુંબી રહ્યું છે મોત, કુંભકરણની ઊંઘ લેતું તંત્ર જાગશે ?

Water tank Dilapidated vtv reality check

અમદાવાદ શહેરમાં નવાબાંધકામ તરફ તંત્રનો જેટલો ઝુકાવ જોવા મળે છે તેટલી કાળજી જૂના બાંધકામોની ક્ષમતા ચકાસવા તરફ દાખવવામાં આવતી નથી. બોપલમાં બત્રીસવર્ષ જૂની પાણીની ટાંકી ધ્વસ્ત થઈ અને અનેક જિંદગીઓનો ભોગ લેવાયો ત્યાં સુધી તંત્ર ઊંઘતું રહ્યું. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ