વિશેષ / ગુજરાતના છેવાડાના ગામમાં પાણીની પારાયણ, તરસ છીપાવવા કરવું પડે છે જોખમી ખોદકામ

Water shortage in the village of Gujarat

ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ બનાસકાંઠાના આદિવાસી વિસ્તાર અમીરગઢમાં પીવાના પાણીની વિકટ સમસ્યા સર્જાઈ છે અમીરગઢ પંથકમાં  પાણી માટે હેડપંપ નો સૌથી વધારે ઉપયોગ થાય છે. પરંતુ ગયા વર્ષે નહિવત વરસાદના કારણે  મોટાભાગના હેડપમ્પમાંથી પાણી આવતું બંધ થઈ ગયું છે. ત્યારે હેડ પંપો બંધ હાલતમાં હોવાથી પીવાના પાણી  માટે લોકો વલખાં મારી રહ્યા છે. ત્યારે  વિસ્તારના લોકો હવે કૂવા ઊંડા કરી પાણી મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે ત્યારે જોઈએ વિતિવીનો એક વિશેષ અહેવાલ પાણી માટે કૂવો ખોદયો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ