જય જવાન / સેવાનું બીજું નામ એટલે આપણા સૈનિકો, પંચમહાલના આ ગામમાં જવાનોએ જળ માટે શરૂ કરી અનોખી પહેલ

Water problem: Soldiers start water distribution in Navagam of Morvahadaf in Panchmahal district

પંચમહાલના મોરવાહડફમાં સૈનિકો આવ્યા ગ્રામજનોની વહારે, સૈનિક સંગઠને શરૂ કર્યા પાણીના ટેન્કર

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ