જળસંકટ / જીવનાં જોખમે! સાબરકાંઠાનાં આ વિસ્તારમાં મહિલાઓ પાણી ભરવા ઉતરે છે 15 ફૂટ ઊંડા ખાડામાં

Water problem in Poshina town in Sabarkantha district

સુકી ભઠ્ઠ સાબરમતી નદી. જ્યાં જુઓ ત્યાં કાળમીંઢા પથ્થર. પાણી માટે નજરો દોડાવો તો મળે માત્ર મૃગજળ. હાં, સાબરકાંઠા જીલ્લાનો આ છે પોશીના વિસ્તાર. પાણી માટે અહીં નદીમાં 15 ફૂટ ઊંડા ખાડા કરાયાં છે અને એ પણ મજુરી કરીને કમાયેલા પૈસા ખર્ચીને. જીવનાં જોખમે ખાડામાં ઉતરવાનું અને એ કામ કરે માત્ર મહિલાઓ અને બાળકો.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ