તમારા કામનું / તાંબાના વાસણમાં ભરેલું પાણી પીવાના છે અઢળક ફાયદાઓ, સ્ટડીમાં જાણવા મળ્યું આ રોગો સામે મળે છે રક્ષણ

water kept in a copper vessel benefits study

કહેવાય છે કે તાંબાના વાસણમાં ભરેલું પાણી પીવાથી હૃદય અને કિડનીની તમામ સમસ્યાઓ દૂર રહે છે. આવો જાણીએ શું કહે છે સ્ટડી?

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ