પાણીની પારાયણ / ગુજરાતમાં જળસંકટની આફતના ભણકારા, રાજ્યના 98 ડેમમાં માત્ર 25 ટકા જ પાણી

Water crisis in Gujarat, only 25 per cent water in 98 dams in the state

ગુજરાતમાં વરસાદ ખેંચાતા મોટું જળ સંકટ સર્જાઈ શકે છે, કેમ કે રાજ્યના મોટા ભાગના ચેક ડેમમાં જોઈએ એટલો પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ નથી

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ