હેલ્થ ટિપ્સ / ગમે તેવા સારા પોષકતત્વવાળ ફળ-શાકભાજી લાવશો, જો આ એક ભૂલ કરી તો નુકસાન જ થશે, જાણી લો ટિપ્સ

Washing fruits and vegetables with the water only once will not kill the bacteria

માત્ર એકવાર ખાદ્યપદાર્થોને પાણીથી ધોવાથી બેક્ટેરિયા દૂર થતાં નથી. ફળ અને શાકભાજીને ધોવાની યોગ્ય રીત જાણી લો, નહીંતર બીમારીને નોતરશો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ