હેલ્થ / બ્લડ શુગર લેવલને કંટ્રોલમાં લાવવું છે? તો આજથી જ ડાયાબિટીસના દર્દીઓ ફૉલો કરે આ ટિપ્સ

Want to control blood sugar levels So diabetic patients should follow these tips from today

ડાયાબિટીસમાં બ્લડ શુગરના વધવાનો ખતરો રહે છે. આ બીમારીમાં દર્દીઓને દર વખતે પોતાના શુગર લેવલને ચેક કરતા રહેવું પડે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ