તમારા કામનું / કાળઝાળ ગરમીથી બચવા પંખાના ભાવમાં ઘરે લઈ આવો AC, બિલ પણ વધારે નહીં આવે, જાણો ડિટેલ્સ

want to buy AC in the price of fan see the option

ગરમીમાં વધારો થતાં ACની માંગ વધી છે. કેટલાક પોર્ટેબલ AC ઓનલાઈન સાઈટ પર પણ ઉપલબ્ધ છે, જેની કિંમત એક પંખા જેટલી હોય છે. એટલે કે ACની ઠંડી હવા ઓછા ખર્ચે પણ માણી શકાય છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ